September 27, 2014: Hmla (Fog) @ Bratislava

For more information visit the Verejný Podstavec website

“Môj projekt spočíva vo vytvorení hmly, ktorá by sa objavila na námestí s istou pravidelnosťou a vytvárala by stále sa meniaci objekt, ako aj udalosť- performance. Svojou dočasnou prítomnosťou by nezaťažovala námestie a vhodne by nadväzovala na tradíciu demonštrácií a akcií politického, ale aj spoločensko-zábavného charakteru, ktoré sa tu udiali.”